VILLKOR OCH VILLKOR FÖR ATT DELA EN VERKSAMHETSBYGGNING

 

VK e-kammare


Adress: de Kreijenbeek 165
Postnummer: 5553 BD
Mötesplats: Valkenswaard
Township: Gemeente Valkenswaard
Område: Regio Valkenswaard
Grannskap: Turfberg-Noord

Organisationsnummer:
77400267


51. Säljaren, inte ägaren till webbplatsen, säljer fastigheten på webbplatsen. När du köper lösöre ingås därför ett avtal mellan köparen och säljaren på säljarens kontor. Ägaren av webbplatsen är därför inte part i detta försäljningsavtal. De allmänna villkoren som gäller mellan säljare och köpare finns i detta dokument för att göra allt enklare. Obs! Dessa allmänna villkor gäller mellan köpare och säljare, så ägaren av webbplatsen kan inte lita på dem.

Om säljaren finns i EU, Norge, Liechtenstein eller Island, gäller det europeiska distansdirektivet. Detta direktiv innehåller följande rättigheter och garantier
Säljaren måste ge köparen information om skatter, betalning, leverans och genomförande av kontraktet tydligt och skriftligt.
Köparen får beställningen inom 60 dagar, om inte andra villkor överenskommits med säljaren. Om mobilprodukten i fråga inte existerar eller inte längre är tillgänglig måste säljaren informera köparen. Eventuella (utbetalningar) betalningar måste returneras inom 30 dagar, såvida inte säljaren erbjuder en liknande lösöre.
Köparen har rätt att ångra, vilket innebär att köparen kan returnera köpet inom 14 dagar efter mottagandet utan att ange skäl. Leveranskostnader är köparens ansvar. Eventuella (utbetalningar) betalningar måste returneras inom trettio dagar.
ARTIKEL 1 - DEFINITIONER

I dessa användarvillkor har följande termer följande betydelser

Webbplats: Plattformen är tillgänglig på www.bylinapedersen.com, som också inkluderar alla relaterade underdomäner.
Ägare av websida
Köpare: Personen som köper på webbplatsen ovan.
Säljare: Ett företag som säljer lös egendom till en köpare som antingen tillverkare eller handlare.


ARTIKEL 2 - AKTIER

Om säljaren finns i EU, Norge, Liechtenstein eller Island gäller det europeiska distansförsäljningsdirektivet. Detta direktiv innehåller följande rättigheter och garantier

Säljaren måste ge köparen information om skatter, betalning, leverans och genomförande av kontraktet tydligt och skriftligt.
Köparen får beställningen inom 60 dagar, såvida inte annan tid har avtalats med säljaren. Om aktuellt lösöre inte finns eller inte längre finns tillgängligt ska säljaren meddela köparen. Eventuella (utbetalningar) betalningar måste returneras inom trettio dagar, om inte säljaren erbjuder liknande lösöre.
Köparen har rätt att häva, vilket innebär att köparen kan returnera köpet inom högst 14 dagar efter mottagandet utan motivering. Leveranskostnader är köparens ansvar. Eventuella (utbetalnings) betalningar måste returneras inom 30 dagar.


ARTIKEL 3 - KONSTEN ATT TJÄNST TILLFÄLLIGT

Ägaren av webbplatsen, men säljaren säljer inte erbjudandet om lös egendom på webbplatsen. Därför tecknas ett avtal mellan köpare och säljare när fastigheter köps. Ägaren av webbplatsen är därför inte part i detta försäljningsavtal.
Vissa lösgods köps från tredje part, oavsett om de är etablerade i EU, via en webbplats.
Tjänsten som tillhandahålls av ägaren av webbplatsen är en mäklartjänst som tillhandahålls till tredje part. När du beställer en bulkprodukt via webbplatsen är webbplatsens ägare auktoriserad att agera mellanhand i köparens namn och på köparens bekostnad och att beställa lös egendom från den faktiska säljaren av sådana fastigheter.
Om säljaren är etablerad utanför Nederländerna och till följd av detta måste relevanta lösöre importeras, görs detta i köparens namn. Ytterligare kostnader, såsom importtull och (tullkostnader), bärs av köparen
ARTIKEL 4 - AVGIFTER


Betalning för den köpta produkten behandlas via webbplatsens ägare. Webbplatsägaren är också ansvarig (genom att betala) till säljaren själv.
Det är möjligt att de priser som anges på webbplatsen varierar från de belopp som webbplatsens ägare betalar (på plats) till den faktiska säljaren. Det är möjligt att säljaren har möjlighet att köpa produkten för en liten summa efter att köparen har köpt den. Skillnaden mellan antalet av dessa fall, det belopp som betalas av köparen och säljaren av den faktiska ersättningen, anses vara ägare till webbplatsen som tillhandahålls av en tredje parts proxytjänst.


ARTIKEL 5 - KLÄTTRINGSPROCEDUR


Om köparen är missnöjd på sättet (mäklaravtal) kan det rapporteras till webbplatsens ägare via kontaktuppgifterna på webbplatsen. Webbplatsägaren hanterar rapporten från varje köpare mycket noggrant och så snabbt som möjligt.Webbplatsägaren kommer att ge köparen ett betydande svar inom högst 14 dagar efter mottagandet av meddelandet.
Om köparen är missnöjd med proceduren i nr 1. I denna artikel